NOTICE: Beware of Fake BE FORWARD Information! (Read more) - განახლებულია Out 30, 2020

ხშირად დასმული კითხვები

ტერმინების სარჩევი

 • შესვლის დოკუმენტი:იხილეთ ექსპორტის ნებართვა.
 • B/L:ტრანსპორტირების დოკუმენტი; ეს დოკუმენტი გაიცემა გადამგზავნზე სატრანსპორტო კომპანიის ან მისი წარმომადგენლის მიერ როგორც ბარგის გადატანის კონტრაქტი. იგი ასევე წარმოადგენს იმ ტვირთის ქვითარს, რომელიც მიიღება ტრანსპორტირებისთვის და იგი წარდგენილი უნდა იქნას დანიშნულების ადგილზე ტვირთის ჩაბარებისას.
 • C&F:ღირებულება და წონა; გაყიდვის კონტრაქტში, სადაც აღნიშნულია ან კვოტირებული ან ინვოისით გაგზავნილი გამყიდველის მიერ გადაგზავნის ფული, არ შედის დაზღვევის ხარჯები, მაგრამ მასში შედის ყველა ის ხარჯი, რომელიც ჩამოტვირთვის პორტამდეა.
 • რეგისტრაციის ფორმის გაუქმება:იხილეთ ექსპორტის სერთიფიკატი.
 • CAP:გადაგზავნის პროცესში მყოფი მანქანა; მანქანის მყიდველის პერსონალური ვებ-გვერდი BE FORWARD-ის ვებ-გვერდზე, სადაც მოხდება გადაგზავნის პროცესზე თვალყურის დევნება. მას შემდეგ, რაც BE FORWARD დაამტკიცებს გადასახადს (როგორც წესი ერთ კვირაში), CAP-ის ბმული გაეგზავნება მყიდველს. CAP-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შედით ჩვენს CAP-ის ვებ-გვერდზე. <https://www.beforward.jp/cap>
 • CIF:საფასური, დაზღვევა და წონა; გაყიდვის კონტრაქტი, სადაც ასახულია გამყიდველის მიერ ინვოისით ასახული ან კვოტირებული ფასი, რომელშიც შედის დაზღვევა და ყველა სხვა გადასახადი აღნიშნული ჩამოტვირთვირთვის პორტამდე.
 • მიწოდების ქალაქი:ის მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფილია BE FORWARD-ის მიერ მანქანის ჩამოტვირთვის პორტიდან კონკრეტულ ქალაქში/საზღვარზე მანქანის მფლობელთან გასაგზავნად.
 • საბაჟო ინსპექტორი:ის ადამიანი ან კომპანია, რომელიც საერთაშორისო საბაჟო სამსახურისგან ნებადართულია სერთიფიცირება და მენეჯმენტი გაუკეთოს ქვეყნებს შორის გზავნილებს. (მაგ. ისინი აწარმოებენ თქვენი მანქანის განბაჟებას.)
 • კომერციული ინვოისი:ის დოკუმენტი, რომელიც მოითხოვება საბაჟო სამსახურის მიერ იმისათვის, რათა განსაზღვროს იმპორტირებული საქონლის ნამდვილი ფასი საბაჟო გადასახადის შეფასებისთვის.
 • მანქანის მფლობელი:ის ადამიანი, რომელიც იქნება მანქანის "მფლობელი" მას შემდეგ, რაც იგი დარეგისტრირდება დანიშნულების ქვეყანაში.
 • დერეგისტრაციის სერთიფიკატი:იხილეთ ექსპორტის სერთიფიკატი.
 • DHL-ის გაგზავნის მისამართი:სამგზავრო დოკუმენტების გაგზავნის მისამართი (არა მანქანის) მხოლოდ გამოიყენება BE FORWARD-ის მიერ, რათა დოკუმენტები გაუგზავნოს მანქანის მყიდველს.
 • EAA:აღმოსავლეთ აფრიკის მანქანის სამსახური; ექსპორტამდე ინსპექციის კომპანია, რომელიც ავტორიზირებულია ტანზანიის სტანდარტების ბიუროსა (TBS) და უგანდას ეროვნული სტანდარტების ბიუროს (UNBS) მიერ.
 • ETA:ჩასვლის მიახლოებითი თარიღი; ის თარიღ და დრო, როდესაც მოსალოდნელია საჰაერო ან საზღვაო ბარგის ჩასვლა კონკრეტულ ქალაქში ან პორტში.
 • ETD:მიახლოებითი გამგზავრების დრო; ის თარიღი და დრო, როდესაც მოსალოდნელია საჰაერო ან საზღვა'ო გამგზავრება კონკრეტული ქალაქიდან ან პორტიდან.
 • ექსპორტის სერთიფიკატი:ის დოკუმენტი, რომელიც ამოწმებს რომ აღნიშნული საგნები ლეგალურად იგზავნება საწყისი ქვეყნიდან (მაგ. თუ მანქანის წინა რეგისტრაცია იაპონიაში გაუქმდა).
 • ექსპორტის ნებართვა:ის დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია იაპონიის საბაჟო ოფისის მიერ, რომელიც ამოწმებს, რომ გზავნილი აკმაყოფილებდეს შესაბამის საექსპორტო კონტროლის ზომებს.
 • FOB:1) BE FORWARD-ის მანქანის ფასი. 2) უფასოდ ბორტამდე; გაყიდვის ტერმინი, რომლის მიხედვითაც მყიდველის მიერ ინვოისით გაგზავნილი ან კვოტირებული ფასი მოიცავს ყველა ხარჯს მანამ, სანამ საქონელი აიტვირთება გემზე გამოსვლის პორტიდან.
 • გადამგზავნი ინსპექტორი:ის ადამიანი ან კომპანია, რომელიც ტვირთის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ჩამოტვირთის პროტიდან მანქანის საბოლოო ქვეყნამდე.
 • იმპორტის ნებართვა:ის დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია გარკვეული მთავრობების მიერ, რომლებიც იძლევიან საქონლის იმპორტის ნებართვას. სამხრეთ აფრიკის მთავრობა მოითხოვს რომ ეს დოკუმენტი, რომელიც ITAC-ის მიერ გაიცემა მანქანების იმპორტისთვის და ასევე ნებართვის წერილი (LOA), რომელიც გაიცემა NRCS-ის მიერ.
 • ინსპექციის სერთიფიკატი:სერთიფიკაცია, რომ მანქანამ გაიარა საჭირო ექსპორტამდე ინსპექცია და ამგვარად აკმაყოფილებს საჭირო პარამეტრებს და კარგ მდგომარეობაშია, ასევე სწორი რაოდენობაა როდესაც იგი ტოვებს პორტს.
 • დაზღვევის დოკუმენტი:CIF გზავნილების დაზღვევის მოწმობა.
 • Intertek:Intertek International Ltd; ის კომპანია, რომელიც ინიშნება მოზამბიკის მთავრობის მიერ ყველა იმპორტირებული მანქანების გამოგზავნამდე ინსპექციების ჩასატარებლად.
 • ITAC:სამხრეთ აფრიკის კომისიის საერთაშორისო სავაჭრო ადმინისტრაცია; ის ორგანიზაცია, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში საერთაშორისო ვაჭრობის ადმინისტრაციას ახორციელებს. მისი მთავარი პასუხისმგებლობაა იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლი. სამხრეთ აფრიკის მთავრობა მოითხოვს იმპორტის ნებართვას მანქანების იმპორტისათვის, რომელიც გაიცემა ITAC-ის მიერ, და ასევე ავტორიზაციის წერილი (LOA), რომელიც გაიცემა NRCS-ის მიერ.
 • JEVIC:იაპონიის მანქანების ექსპორტის ინსპექციის ცენტრი; იაპონიაში რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია ტვირთის გამოგზავნამდე ინსპექციასა და სერთიფიკაციაში. ამ ორგანიზაციის მიერ გაცემული ინსპექციის სერთიფიკატი მოითხოვება კენიის და ზამბიის მთავრობების მიერ, რათა მოხდეს მათ ქვეყნებში მანქანების იმპორტი.
 • LOA:ავტორიზაციის წერილი; ის დოკუმენტი, რომელიც გარკვეული მთავრობების მიერ მოითხოვება მანქანის იმპორტისთვის. სამხრეთ აფრიკის მთავრობა მოითხოვს ამ დოკუმენტს მანქანების იმპორტისთვის, რომელიც გაიცემა NRCS-ის მიერ და ასევე იმპორტის ნებართვა, რომელიც ITAC-ის მიერ გაიცემა.
 • შესატყობინებელი პირი:ის ადამიანი, რომელსაც გადამზიდი აგენტი დაუკავშირდება პორტში სატვირთო გემის ჩამოსვლის თარიღის შესახებ.
 • NRCS:აუცილებელი პარამეტრების ეროვნული მარეგულირებელი; სამხრეთ აფრიკის მთავრობა მოითხოვს ავტორიზაციის წერილს (LOA) მანქანების იმპორტისთვის, რომელიც გაიცემა NRCS-ის მიერ და ასევე იმპორტის ნებართვა, რომელიც ITAC-ის მიერ გაიცემა.
 • შიგთავსის სია:დეტალური სია, რომელიც ჩადებულია გზავნილში, სადაც მოცემულია შიგთავსის რაოდენობა, აღწერა და წონა.
 • გამგზავრების პორტი:გემის ან გზავნილის გამგზავრების წერტილი.
 • გადმოტვირთვის პორტი:ის ადგილი, სადაც გემი იტვირთება და გზავნილები ნაწილდება შესაბამის მფლობელებზე.
 • პროფორმას ინვოისი:"საბოლოო ფასი" ინვოისის ფორმით, რომელიც არჩეულ მანქანაზე და გაგზავნის გარემოების მიხედვითაა განსაზღვრული.
 • გადამზიდი აგენტი:სააგენტო, რომელიც მოქმედებს გამომგზავნი კომპანიების სახელით, პასუხისმგებელია გზავნილების მართვაზე და ტვირთის პორტში და ნავსადგურზე ჩამოსვლაზე (ისინი წარმოადგენენ გაგზავნის კომპანიას).
 • გადატვირთვა:გზავნილის გადატანა ერთი გემიდან მეორეზე საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე ტრანზიტისას.
 • ტელეგრაფის ტრანსფერის ასლი (TT Copy):ტელეგრაფის ტრანსფერის ასლი; გზავნილის ქაღალდის ასლი.
 • ყიდვის პროცესი:მანქანის საყიდლად შეთავაზება იქნა გაგზავნილი პოტენციური მყიდველის მიერ, ამიტომ მანქანა არ არის ხელმისაწვდომი სხვა კლიენტებისთვის, რათა მათ გააგზავნონ შეთავაზება ან მიიღონ კვოტა ამ მანქანაზე.
 • ტვირთის კონტეინერში ჩადების საფასური/გადასახადი:გაგზავნის კონტეინერის საიმედოდ ჩატვირთვის საფასური.
 • მანქანის დანიშნულების ადგილი:ის ქვეყანა, სადაც მანქანა გამოყენებისთვის იქნება რეგისტრირებული.
 • ზამფოსტა:ზამბიის საფოსტო სამსახურის კორპორაცია; საჯარო საფოსტო ოპერატორი, რომელიც ყიდის მანქანებს BE FORWARD-ის სახელით ზამბიის გარკვეულ ფოსტებში.

Were we able to answer your question?

 • Thank you so much!
 • Contact Us

  Can't find what you are looking for in our FAQ's page?
  Then please send us your inquiry directly: Web inquiry page

  You may also Contact our Japan Sales via WhatsApp or Skype.